סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1703

4
8
6
32
4
63
7
4
63
28
62
7
1
9
58
97
3
5
2
34