סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1705

6
42
8
7
2
24
8
51
48
9
5
61
39
472
1
82
36
1
9
768