סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1708

6
3
8
5
1
928
1
65
9
2
7
5
8
564
1
7
9
54
6
3
89
52