סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1709

4
7
3
83
4
5
6
23
4
15
94
2
47
3
9
35
67
8
5
15
7