סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1713

26
17
16
4
5
7
6
54
3
1
62
54
9
7
5
8
62
28
9
74
3
4
8