סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1715

9
24
56
2
93
7
9
1
62
6
39
75
7
82
62
45
1
82
59
3