סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1719

8
25
6
2
1
38
9
5
4
91
9
1
75
36
85
4
75
81
2
67