סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1723

4
5
9
2
347
6
2
5
1
81
76
9
4
27
1
6
4
238
138
4