סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1726

8
2
3
6
89
15
2
6
3
4
6
42
71
25
5
39
2
7
53
8
51
9