סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1727

52
974
91
52
6
1
6
9
25
6
31
57
8
73
52
7
1
6
5
7