סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1728

8
1
74
41
7
29
34
27
1
2
5
34
9
159
83
54
6
8
6
9