סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1732

7
93
8
5
1
629
7
436
2
1
9
56
4
2
41
9
4
5
7
9
5
2
94