סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1733

12
6
4
25
17
36
9
9
62
6
4
3
3
4
26
51
4
7
16
13
8
52