סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1734

3
5
7
9
1
9
85
7
5
913
42
1
9
2
13
57
8
92
6
2
6