סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1737

8
21
96
2
87
2
18
64
298
13
9
3
4
8
67
546
9
86