סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1739

37
9
6
5
3
4
8
562
7
183
9
4
5
6
93
2
81
52
631
8
1
79
1