סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1744

2
8
6
3
4
8
8
1
4
39
7
5
3
68
84
75
8
91
17
95
18
4