סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1745

857
2
94
1
49
1
7
25
1
6
5
6
8
2
3
45
8
9
968
27
54