סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1746

16
38
9
93
67
14
72
8
8
73
9
256
3
17
8
7
91
6
2