סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1750

2
75
85
7
6
47
65
9
73
3
2
8
316
2
5
32
624
1
69
54