סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1751

67
91
1
6
5
6
93
59
6
3
54
79
7
15
14
8
5
4
1