סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1753

14
62
35
79
214
5
8
3
792
8
4
65
1
293
9
8
573
9
9
57