סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1756

783
2
6
2
8
73
5
6
2
7
16
5
4
29
45
9
2
6
7
6
42
619
8
5