סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1759

81
9
3
4
81
25
3
8
23
16
49
6
42
8
47
9
67
28
1
6
23