סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1763

13
9
4
85
23
17
6
7
4
3
8
6
498
1
3
9
6
92
4
524
6
9