סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1764

1
378
2
89
251
37
82
74
61
4
6
23
1
49
28
52
1
6