סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1765

93
16
5
1
59
3
69
4
8
9
9
3
1
3
854
5
6
6
9
51
92
348