סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1766

3
4
17
6
1
7
25
3
26
45
5
62
94
52
83
1
56
8
79