סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1770

4
6
8
7
1
3
28
78
95
3
59
1
2
4
8
619
4
4
73
8
5