סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1771

43
7
58
5
8
1
6
5
3
2
69
7
2
9
7
1
2
9
1
64
3
5
72
35
89