סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1773

35
1
4
5
58
19
62
9
81
54
4
2
7
3
8
253
17
4
8
5
5
832