סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1775

7
16
4
5
16
49
57
2
2
8
9
7
12
94
91
534
4
7
21