סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1776

9
6
4
3
15
28
5
2
3
37
1
2
96
8
1
8
6
6
49
83
94
7
65