סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1779

3
85
2
5
96
2
4
3
4
9
7
5
56
4
4
3
6
24
8
7
16
2