סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1780

89
6
16
7
39
7
9
2
82
6
5
8
7
61
49
8
3
1
751
2
2
6
5