סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1781

2
9
58
1
7
96
3
14
4
38
2
63
1
5
15
76
8
94
8
5
9
8
5