סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1784

75
2
6
19
7
2
57
8
58
6
194
9
2
3
36
1
2
8
679
21
6
4
8