סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1785

63
1
8
13
4
25
83
58
71
7
86
1
6
62
35
19
73
2
4