סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1788

6
187
4
482
59
7
71
85
24
9
16
1
4
12
8
9
6
1
7
3
4