סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1789

47
2
8
1
5
89
3
21
7
62
92
6
8
5
94
37
15
3
1
2
56