סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1790

3
6
842
6
3
54
8
38
1
9
71
6
2
2
9
1
279
8
61
6
7
3
9