סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1791

8
3
32
9
158
4
72
5
61
29
9
3
1
36
8
27
4
8
5
2
9