סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1792

9
437
2
7
21
42
3
38
4
61
2
8
5
938
3
4
54
1
8
7
9
316