סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1793

71
3
5
2
7
5
91
9
24
51
4
6
1
32
6
78
72
9
4
81
26