סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1794

9
35
6
75
5
14
4
31
7
64
3
71
6
98
9
31
5
8
97