סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1795

1
6
7
2
3
35
429
1
9
56
3
12
84
73
6
8
5
3
4
87
28
3
1