סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1799

83
47
6
58
1
2
5
9
8
8
6
1
31
45
9
9
7
31
6
3
7
1