סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1801

7
98
78
1
18
2
53
4
2
75
1
3
3
495
519
23
2
83
59