סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1802

52
974
91
52
6
1
6
9
25
6
31
57
8
73
2
7
1
36
5
4