סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1804

37
8
6
45
56
1
9
67
53
89
1
2
29
71
3
42
9
69
7
9
6